Algemene voorwaarden

Bij Juweliers Vandeweyer koopt u met vertouwen. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van Juweliers Vandeweyer gebruikt worden. Juweliers Vandeweyer heeft het recht de inhoud van de website en voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Alle rechten voorbehouden aan:

Juweliers Vandeweyer
Kerkstraat 68
3920 Lommel
België
Tel.:011/54 21 69
BTW: BE 0773.833.633
FORTIS:BE24 0019 1420 1838  BIC: GEBABEBB
Ondernemingsnummer 0773833633

 1. Bestelling
  U ontvangt steeds een e-mail ter bevestiging van de geplaatste bestelling, met daarin de nodige gegevens om de betaling uit te voeren en de leveringstermijn. Juweliers Vandeweyer kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant bent u verantwoordelijk voor alle zendingen van ons die toekomen op uw opgegeven woonst- of leveringsadres. Juweliers Vandeweyer behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld.
 2. Artikelen
  Prijzen van artikelen die worden aangevraagd via e-mail zijn informatief en niet bindend en kunnen ten allen tijde aangepast worden volgens de reële prijs. De afbeeldingen op de website zijn niet op ware grootte maar zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Afwijkingen in kleur en vorm geven geen enkel recht op schadevergoeding, omruiling, terugbetaling of annulatie wat betreft de bestelde producten. Wij bieden onze producten aan op onze website of in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. Juweliers Vandeweyer doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.
 3. Prijzen
  Alle prijzen zijn in Euro en incl. BTW. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
 4. Betaling
  De facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer IBAN: BE24 0019 1420 1838
  BIC: GEBABEBB
  t.a.v.: Juweliers Vandeweyer
  Bij mededeling wordt gevraagd het door ons toegewezen bestelnummer door te geven (per mail toegezonden).
  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ontvangen is. De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen of volgens overeenkomst met de koper.
  Na die periode beschouwen wij de bestelling als geannuleerd en dient de koper, indien hij de artikelen alsnog wenst, deze opnieuw te bestellen.
 5. Levering
  Bestellingen worden enkel verzonden na ontvangst van de volledige betaling. De zendingen gebeuren steeds voor rekening en op risico van de koper. Pakjes zijn een viertal dagen onderweg, naargelang de werking van De Post. Er is geen recht op eventuele schadevergoeding of annulatie van de bestelling indien er een langere leveringstermijn is. Indien een artikel niet in voorraad is dan brengen wij U daarvan op de hoogte via e-mail. De verzendkosten zijn ten uwen laste (€10). Bij bestellingen boven €200 worden deze voor onze rekening genomen. De verzendkosten voor pakketten naar Nederland zijn €15. Voor verzendingen buiten België en Nederland zijn de portkosten op aanvraag.
 6. Bestelling zelf afhalen
  Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in Lommel. Zodra uw bestelling voor u klaarstaat, nemen wij telefonisch of via de mail contact met u op.
 7. Garantie
  Bij elk gekocht artikel wordt tevens een garantiekaartje bijgeleverd. Dit geeft recht op 2 jaar garantie op fabricagefouten.
 8. Persoonlijke gegevens
  De door U ingegeven gegevens zullen enkel intern gebruikt worden om uw bestelling af te handelen, deze gegevens worden niet verstrekt aan derden
 9. Terugzending
  In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument het recht aan Juweliers Vandeweyer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
  Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Juweliers Vandeweyer.
  Indien het goed dat wordt teruggezonden beschadigd blijkt te zijn, kan Juweliers Vandeweyer wel een schadevergoeding van de consument eisen die overeenstemt met de waardevermindering die het goed door de beschadiging ondergaan heeft. De eventuele verzendkosten voor het terugsturen van het goed worden niet terugbetaald.
  Om goederen terug te zenden vul je het herroepingsrechtformulier in en stuur je deze mee met de goederen.